Gwarancje BGK

2021-05-18 12:11:06

BGK Firma

Chcesz skorzystać z kredytu w Banku? Jesteś mikro, małym lub średnim Przedsiębiorcą (MŚP) zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu KE i chcesz skorzystać z kredytu w Banku?

U Nas dostaniesz kredyt obrotowy lub inwestycyjny z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis!

Dzięki podpisanej umowie z BGK w Banku Spółdzielczym w Oławie Twój kredyt otrzyma dodatkowe korzystne zabezpieczenie

Korzyści gwarancji:  
   
Zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu i do 3,5 mln zł. w postaci weksla własnego in blanco Przedsiębiorcy na rzecz BGK. (zabezpieczenie kapitału)
Wysokość gwarancji uzależniona jest od uzyskanej już pomocy de minimis.
   
Okres obowiązywania gwarancji: - do 39 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego
- do 99 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego
   
Koszty uzyskania gwarancji: 0,00% za rozpatrzenie wniosku o udzieleni gwarancji

0,00% dla umów kredytowych z zabezpieczeniem w postaci gwarancji zawieranych do końca 2020r.

0,5% w kolejnych latach objętych gwarancją (prowizja pobierana jest z góry w okresach rocznych od pozostałej do spłaty kwoty kredytu)
   
Nieobciążanie majątku: udzielenie gwarancji pozwoli Co korzystać z własnego majątku nie obciążając go w postaci zastawu czy hipoteki!
   
Minimum formalności: gwarancja jest rozpatrywana w Banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Jedna czynność dwie korzyści- kredyt na koncie i zabezpieczenie!

Dodatkowe informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

BGK Rolnik

Jesteś Rolnikiem lub przetwórcą produktów rolnych i planujesz skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Złóż wniosek o kredyt w Banku Spółdzielczym w Oławie i skorzystaj z kredytu z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis.

  
Jaki kredyt: - obrotowy ( w tym odnawialny w rachunku rozliczeniowym) -

- inwestycyjny
   
Zabezpieczenie: do 80% kwoty kredytu w postaci weksla własnego in blanco Przedsiębiorcy na rzecz BGK. (zabezpieczenie kapitału). Gwarancja udzielana jest w ramach pomocy publicznej.
   
Kwota kredytu: do równowartości 200.000,00 EURO (kredyt udzielany jest w PLN)
   
Okres gwarancji: - 39 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego

- 183 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego
   
Koszt: 0,00% w całym okresie objętym gwarancją
   
Nieobciążanie majątku: udzielenie gwarancji pozwoli Ci korzystać z własnego majątku nie obciążając go w postaci zastawu czy hipoteki!
   
Minimum formalności: gwarancja jest rozpatrywana w Banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Jedna czynność dwie korzyści - kredyt na koncie i zabezpieczenie!

Dodatkowe informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/

 

Informacje uzupełniające:

Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną obejmuje inwestycje w których wniosek został złożonych przed ich zakończeniem (efekt zachęty) zakończeniem inwestycji.

Gwarancja nie obejmuje kredytów przeznaczonych na

  • spłatę kredytów bądź refinansowanie wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji,
  • zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych,
  • zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat,
  • prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”),
  • zakup gruntów w wysokości przekraczającej 10% kwoty kredytu,
  • zakup akcji/udziałów (inwestycje kapitałowe),
  • zakup wierzytelności

oraz kredytów preferencyjnych z dopłata do oprocentowania ARiMR (kredyty tzw. ”agencyjne”)

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
Warunki uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredyty w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR POBIERZ Warunki uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredyty w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera