Wygrali dofinansowanie od banków spółdzielczych SGB!

2017-04-19 08:54:18

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji Chwałowic otrzymało dofinansowanie na stworzenie „Chwałowickiego Klubu Książki” od banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Stowarzyszenie zgłosiło projekt „Chwałowicki Klub Książki” do piątej edycji konkursu „Spółdzielnia pomysłów” organizowango przez banki spółdzielcze SGB, w tym Bank Spółdzielczy w Oławie, w kategorii przedsięwzięcie społeczne z małego miasta, miasteczka lub wsi. Podobnych projektów z całej Polski zgłoszono ponad dwieście. Tylko kilka otrzymało dofinansowanie.

chwalowice

Pomysł „Chwałowickiego Klubu Książki” spotkał się z przychylną oceną jurorów i został jednym z trzech finalistów piątej edycji konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. W nagrodę Stowarzyszenie otrzymało 10 tysięcy złotych na realizację projektu. Klub zlokalizowano w budynku schroniska młodzieżowego. Wyposażono go w wygodne kanapy, pufy, lampy i regały z księgozbiorem. Pomysłodawcy chcą, by stał się miejscem na międzypokoleniowe spotkania i warsztaty, czytanie dzieciom połączone z zabawą i konkursami, dyskusje z pisarzami. Aktualnie księgozbiór liczy osiemset tytułów. W klubie można wypożyczać również filmy i bajki na płytach oraz pograć w gry planszowe.Otwarcie Klubu nastąpiło 8 kwietnia 2017r.

 

Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa, czyli Banki Spółdzielcze działające w całej Polsce. Co to ma wspólnego z działalnością bankową? Z działalnością Banków Spółdzielczych – ma właśnie bardzo wiele, bo wspieranie lokalnej społeczności mają wpisane w swoje DNA od stuleci. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że same są lokalne. Banki Spółdzielcze to banki polskie. Nie miewają zagranicznej centrali, która decydowałaby o warunkach kredytów, dysponowała zyskami w zależności od światowej koniunktury czy mody. Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej są odrębnymi, autonomicznymi instytucjami z pełną władzą i decyzyjnością na miejscu. Zależy im na rozwoju lokalnej infrastruktury, podnoszeniu jakości życia społecznego, bo same są jego częścią. Społeczności lokalne to ich społeczności! Bliscy i dalsi sąsiedzi, mieszkańcy tych samych miejscowości, użytkownicy tych samych dróg, skwerów czy podwórek. Dlatego część wypracowanych zysków chętnie inwestują w mądre działania na terenie, na którym funkcjonują. Razem wypracowują wiele dobrego!

Cel, jaki przyświeca akcji Społecznik 2.0, to wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Społecznik 2.0 stoi po stronie osób, które:

  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian
  • mają pomysły, co zrobić, by przekształcić otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne danej społeczności
  • dbają o wspólne dobro oraz poprawę warunków życia w swoich „małych ojczyznach”
  • biorą los we własne ręce, a jednocześnie potrafią i chcą współdziałać.

Szczegółowe informacje i Regulamin konkursu na stronie www.spolecznik20.pl

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera