Złóż w InternetBankingu wniosek 500+ na nowy okres

2017-08-02 10:55:24

Szanowni Państwo

Przypominamy, że 1 sierpnia 2017r. ruszył kolejny nabór wniosków o pieniądze z programu Rodzina 500 plus. Każdy, kto chce uzyskać finansowanie, musi po raz kolejny wypełnić wniosek. I choć z pierwszej edycji programu pieniądze będą wypłacane do końca września, to nie warto zostawiać formalności na ostatnią chwilę. Tylko te osoby, które wypełnią wnioski do 31 sierpnia, mogą liczyć na ciągłość w wypłatach.

Już teraz możesz złożyć wniosek o świadczenie na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Nie musisz iść do urzędu, aby złożyć wniosek i otrzymać decyzję w sprawie świadczenia 500zł na dziecko.

Złóż wygodnie wniosek w InternetBankingu Banku Spółdzielczego w Oławie!

Od 01.08 do 30.09.2017 r. będą dostępne wnioski na dwa okresy świadczeniowe:

1. Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

2. Wniosek na nowy okres trwający od  01.10.2017 do 30.09.2018 r.

 

Składajac wniosek wybierz odpowiedni okres świadczeniowy:

500+ OKRES

 
 rodzina_a500

Złóż wniosek w Programie 500+ w naszym Banku

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia już swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu niebieska ikona "500+".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

500 plus IB

- Zaangażowanie Banku Spółdzielczego w Oławie w Program 500+ jest naturalną decyzją dla nas, ponieważ stanowi realizację misji wspierania naszych Klientów w różnych aspektach. Bez wahania zdecydowaliśmy o wdrożeniu umożliwienia naszym Klientom składanie Wniosków w Programie 500+ – mówi Bartosz Sobiesiak, Prezes Zarządu Banku.

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek w promocyjnej ofercie.

 

O Programie 500+
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.  Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
  • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściweg

Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

  • Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku
  • Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia
  • Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • W terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz pisemnie decyzję od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego)
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera