Bank wypłaci dywidendę za 2017 rok w wysokości 10%

Bank wypłaci dywidendę za 2017 rok w wysokości 10%

2018-06-13 14:58:10

dywidenda 960x212

Szanowni Czonkowie Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie informuje, że Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 25.05.2018r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2017 rok dla Członków Banku.

Dywidenda w wysokości 10%, liczona od wartości posiadanych udziałów postawiona zostanie do dyspozycji Członków Banku.

Wypłata należnej dywidendy dla Członków Banku posiadających rachunki bankowe w naszym Banku odbędzie się bezpośrednio na te rachunki. Członkowie nie posiadający rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Oławie mogą dokonać wypłaty bezpośrednio w jednostkach operacyjnych Banku po przedłożeniu dowodu osobistego. Wykaz placówek i godziny otwarcia znajdują się na stonie internetowej Banku.

Szczegółowe informacje w sprawie dywidendy można uzyskać w Centrali Banku w Oławie przy ul. Pałacowej 13 - Dział Organizacji i Kadr lub pod nr telefonu 71 70 71 927.

Informujemy , że roszczenia o wypłatę dywidendy przedawniają się z upływem 3 lat liczonych od dnia , w którym te roszczenia stały się wymagalne.

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera