Karty płatnicze

Ubezpieczenia kart

2015-11-26 14:52:10

Skorzystaj z naszych usług i ubezpiecz swoje karty na wypadek zguby, kradzieży i inny zdarzeń losowych. Poznaj naszą ofertę.

Ubezpieczenie kart obejmuje karty płatnicze, debetowe i kredytowe wydane przez bank. Ochrona obejmuje przede wszystkim utratę środków zgromadzonych na rachunku bankowym na skutek jej nieuprawnionego użycia (ochrona transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej danego banku) oraz gotówkę pobraną z bankomatu.
Ubezpieczenie karty daje także możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń np. NNW, assistance, koszty leczenia za granicą, porady prawnej.

 

Bezpieczna karta

Pakiet Bezpieczna Karta przygotowany dla Klientów posiadających kartę płatniczą wydaną przez Bank przy współpracy z Concordia Ubezpieczenia obejmuje trzy produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart
Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty, jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku:

 • kradzieży
 • przywłaszczenia
 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju
 • kradzieży rozbójniczej
 • wymuszenia rozbójniczego
 • zagubienia karty

Bardzo korzystnym dla ubezpieczonego jest włączenie transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju, 
 • kradzieży rozbójniczej, 
 • wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu

Ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą

 • kradzieży,
 • kradzieży z włamaniem,rozboju,
 • kradzieży rozbójniczej, 
 • wymuszenia rozbójniczego 
 • zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty

Bezpieczny podróżnik

Pakiet Bezpieczny Podróżnik obejmuje swoim zakresem dwa produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej
Concordia Polska TUW ponosi ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz doznania przez Ubezpieczonego - w wyniku nieszczęśliwego wypadku - określonego rodzaju inwalidztwa

Ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej
Towarzystwo zapewnia zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego przebywającego za granicą RP, jeśli Ubezpieczony musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera