Inne usługi

Program 500+

2016-08-18 12:03:35

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu niebieska ikona "500+".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

- Zaangażowanie Banku Spółdzielczego w Oławie w Program 500+ jest naturalną decyzją dla nas, ponieważ stanowi realizację misji wspierania naszych Klientów w różnych aspektach. Bez wahania zdecydowaliśmy w Banku podjąć działania wdrożeniowe i jako jeden z pierwszych banków spółdzielczych w Polsce umożliwiliśmy naszym Klientom składanie Wniosków w Programie 500+ – mówi Bartosz Sobiesiak, Prezes Zarządu Banku.

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek w promocyjnej ofercie.

500 plus IB

rodzina_a500

O Programie 500+
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.  Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
  • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściweg

Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

  • Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku
  • Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia
  • Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • W terminie do 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz pisemnie decyzję od właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
  • Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego)
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera