Inne usługi

Świadczenia Dobry Start i 500+

2021-01-27 11:58:59

 

<500+ grafika.docx>

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić
i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu niebieska ikona "500+".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus będzie można złożyć:

 1. przez internet od 1 lutego 2021 roku,
 2. drogą tradycyjną, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 

Złóż wygodnie wniosek w InternetBankingu Banku Spółdzielczego w Oławie!

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać
z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek
w promocyjnej ofercie.

O Programie 500+

Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Szczegółowe informacje można znaleźć w ustawie.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku „Rodzina 500+” w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku                 
  w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
 • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii
  i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego

Proces składania wniosku o świadczenie „Rodzina 500+” w Banku

 • Składasz Wniosek w bankowości elektronicznej Banku
 • Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia
 • Wniosek trafi do właściwego organu gminy w miejscu zamieszkania
 • Rodzic wnioskujący o świadczenie otrzyma na adres mailowy informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu e-mail, informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia.
 • Wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji
  o przyznaniu świadczenia wychowawczego)

 

 "DOBRY START"

Udostępniliśmy naszym Klientom możliwość składania Wniosku o świadczenie "Dobry Start"

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić
i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start”.

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny raz w roku otrzymają na każde uczące się w szkole dziecko jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów.

 • Świadczenie przyznawane jest uczniom do 20. roku życia i 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności.
 • Wniosek o świadczenie można składać online do 30 listopada.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu przycisk "ŚWIADCZENIA".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Złóż wygodnie wniosek w InternetBankingu Banku Spółdzielczego w Oławie!

  - Zaangażowanie Banku Spółdzielczego w Oławie w Program "Dobry Start"  jest naturalną decyzją dla nas, ponieważ stanowi realizację misji wspierania naszych Klientów w różnych aspektach. Bez wahania zdecydowaliśmy o wdrożeniu umożliwienia naszym Klientom składanie Wniosków
w Programie
– mówi Bartosz Sobiesiak, Prezes Zarządu Banku.

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać
z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek
w promocyjnej ofercie.

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.  Wysłany Wniosek można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku
  w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
 • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii
  i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego

 

 

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera