Inne usługi

Dobry Start

2018-07-03 10:16:25

Udostępniliśmy naszym Klientom możliwość zkładania Wniosku o świadczenie "Dobry Start"

Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start”.

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny raz w roku otrzymają na każde uczące się w szkole dziecko jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów.

  • Świadczenie przyznawane jest uczniom do 20. roku życia i 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności.
  • Wniosek o świadczenie można składać online do 30 listopada.

Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Banku - na dole menu przycisk "ŚWIADCZENIA".  Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku nie pobierana jest żadna opłata, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Złóż wygodnie wniosek w InternetBankingu Banku Spółdzielczego w Oławie!

  - Zaangażowanie Banku Spółdzielczego w Oławie w Program "Dobry Start"  jest naturalną decyzją dla nas, ponieważ stanowi realizację misji wspierania naszych Klientów w różnych aspektach. Bez wahania zdecydowaliśmy o wdrożeniu umożliwienia naszym Klientom składanie Wniosków w Programie – mówi Bartosz Sobiesiak, Prezes Zarządu Banku.

Osoby, które nie posiadają rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek w promocyjnej ofercie.

 świadczenia1

Rola Banku
Bank Spółdzielczy w Oławie umożliwi Klientom złożenie Wniosku online w systemie bankowości internetowej, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie będzie możliwe.  Wysłany Wniosek można pobrać i samodzielnie zapisać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Zgłaszanie reklamacji
Reklamacje dotyczące Wniosku w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • do Banku – jeżeli dotyczą czynności wykonywanych przez Bank, etapu rejestracji wniosku w serwisie transakcyjnym Banku oraz jego wysłania do systemu emp@tia;
  • do Organu właściwego – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do emp@tii i otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, a następnie do Organu właściwego
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera