Kredyty

Kredyt odnawialny

2015-11-02 12:32:08

Kredyt odnawialny w rachunku rozliczeniowym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredytobiorcą może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadająca rachunek bieżący w naszym Banku.

Ogólne zasady:

  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od wysokości wpływów na rachunek bieżący oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia,
  • udzielany jest na okres określony w umowie, z możliwością jego odnawiania,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Korzyści:

  • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku,
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • brak konieczności dokumentowania wydatków,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • odsetki od kredytu naliczane są zawsze od aktualnego salda zadłużenia na rachunku,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego,
  • spłata wykorzystanego kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji,
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera