Inne usługi

Ubezpieczenia rolnicze

2015-11-23 13:18:37

Ubezpiecz w Banku Spółdzielczym w Oławie siebie i swój majątek, w tym maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji rolnej.

W Banku Spółdzielczym  w Oławie oferujemy Klientom prowadzącym działalność rolniczą produkty ubezpieczeniowe skorelowane z ich indywidualnymi potrzebami. Są one najczęściej powiązane z produktami bankowymi, głównie kredytami i rachunkami, a Klienci w jednym miejscu uzyskują kompleksową obsługę.

Bank Spółdzielczy  w Oławie w ramach usług bancassurance współpracuje z Towarzystwem  Ubezpieczeniowym Concordia.

 

Concordia Agro Ekspert

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

Concordia Agro Ekspert obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych
 • maszyny rolnicze (Agro Casco)
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
 • odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • Ochrona Prawna (OP)

Concordia Agro

Concordia Agro to pakiet ubezpieczeń majątkowych, który poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC. Concordia Agro to idealny pakiet dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego gospodarstwa.

Concordia Agro obejmuje następujące ubezpieczenia:

 • obowiązkowe budynków w gospodarstwie rolnym
 • obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika
 • mienia w gospodarstwie rolnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dobrowolne odpowiedzialności cywilnej
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera