Rachunki i pakiety

Rachunek dewelopera

2015-11-04 10:36:34

Jesteś deweloperem, rozpocząłeś sprzedaż realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego po 29 kwietnia 2012 roku – masz obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ten rachunek stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

W ofercie Banku Spółdzielczego w Oławie znajduje się Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy dla Deweloperów!

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy dla deweloperów służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę  na cele określone w Umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków  następuje jednorazowo, po przeniesieniu na Nabywcę prawa o którym mowa w umowie deweloperskiej.

Podstawowe korzyści:

  • korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
  • możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji
  • pełna kontrola wypłat przez Bank:

- Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
- Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego

  • wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:

- postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
- masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
- z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

Opłaty związane z obsługa rachunku ustalane są indywidualnie dla każdego rachunku.

W celu założenia rachunku  odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą.

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera