Rachunki

Obsługa dewizowa

2016-06-28 14:07:52

Prowadzisz rozliczenia w walutach obcych lub chcesz skorzystać z produktów dewizowych? Bank Spółdzielczy w Oławie zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę rozliczeń w obrocie  dewizowym.

Podstawowymi produktami dla klientów instytucjonalnych są:

- rachunek rozliczeniowy w EUR, USD, GBP, CZK

- przekaz w obrocie dewizowym krajowym i zagranicznym,

- skup i sprzedaż walut EUR, USD i GBP,

- lokaty terminowe w EUR, USD i GBP,

- inkaso czeków.


Kod SWIFT Banku: BIC/SWIFT GBWCPLPP.

 

Rachunki walutowe

Klientów prowadzących rozliczenia  w EUR, USD, GBP lub CZK zachęcamy do zakładania rachunków walutowych w naszym Banku.  Bank Spółdzielczy w Oławie prowadzi:

  • rachunki bieżące, płatne na każde żądanie,
  • rachunki lokat terminowych.

Polecenie Wypłaty

Polecenie wypłaty jest jedną z form rozliczeń w handlu zagranicznym, polega na wykonaniu przez bank dyspozycji Klienta (zleceniodawcy) dotyczącej wypłaty lub transferu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) ze środków zaliczonych w ciężar rachunku Klienta, prowadzonego w Banku. Z tej formy rozliczeń mogą skorzystać wszyscy Klienci posiadający rachunek w Banku.


Rodzaje poleceń wypłaty:

  • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie klientów Banku (polecenie wypłaty za granicę)
  • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty z zagranicy)


Realizacja polecenia wypłaty
Usługa realizacji polecenia wypłaty wykonywana jest za pośrednictwem SGB-Banku S.A. zgodnie z regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym:

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to  podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

SGB zapewnia:

  • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
  • całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.

Negocjacja kursu walutowego i stopy procentowej

Dla transakcji powyżej 5.000 EUR (lub równowartości w innej walucie) istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty, zarówno w operacjach gotówkowych, jak i bezgotówkowych

Wróć do listy

Sonda

Jaką inną walutę Bank powinien wprowadzić do oferty?

  • frank szwajcarski
  • jen japoński
  • oferta jest optymalna

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera