Oszczędności

Lokata call

2015-07-23 09:18:56

Lokata call jest lokatą krótkoterminową, służącą do przechowywania posiadanych przez klienta środków pieniężnych. Jest zakładana na okres nie krótszy niż 2 dni.

W lokacie call nie dokonuje się kapitalizacji odsetek. W momencie, kiedy klient zdecyduje się na zerwanie lokaty i wycofanie swoich oszczędności z banku, musi w nim uprzednio złożyć stosowne wypowiedzenie. Po 2 dniach od momentu wpłynięcia do banku takiego pisma, wypłacane są klientowi pieniądze z lokaty call. Następuje przelew środków na rachunek klienta, wraz z należnymi mu odsetkami za okres trwania lokaty.

Wymogiem przy zakładaniu lokaty call jest posiadanie rachunku bankowego w Banku. Odsetki od lokaty call są postawiane do dyspozycji posiadacza rachunku dopiero w dniu likwidacji lokaty. Należy powiedzieć, że klient nie deklaruje terminu, w jakim jego pieniądze będą przechowywane na lokacie typu call.

Istnieje łatwy dostęp do ofert lokat typu call. Wiele banków pozwala na ich zakładanie poprzez wydanie dyspozycji ustanowienia rachunku lokaty krótkoterminowej typu call, składając polecenie przelewu wraz z pisemną deklaracją. Lokatę typu call założymy też przez telefon. Oprocentowanie środków na lokacie call nie jest uzależnione od długości okresu przechowywania środków na rachunku lokaty.

Minimalną kwotą na jaką może być założona lokata typu call to 25 tys zł..

Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera