Kredyty

Gwarancje de minimis

2015-11-19 08:52:41

Prowadząc firmę, wiesz, jak ważny jest szybki dostęp do dodatkowych środków, zapewniających rozwój Twojej firmy. W naszym banku możesz skorzystać z kredytu obrotowego lub inwestycyjnego z gwarancją de minimis BGK.

Teraz w programie kredyty obrotowe i inwestycyjne!

Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej oferty dla biznesu.

Bank Spółdzielczy w Oławie na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK. Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Korzyści z Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis to:

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku
  • możliwość przedstawienia bankowi atrakcyjnego zabezpieczenia kredytu,
  • brak konieczności obciążania własnych aktywów przedsiębiorstwa,
  • brak konieczności zabezpieczania kredytu majątkiem osobistym,
  • ograniczenie zabezpieczenia udzielonej gwarancji jedynie do weksla,
  • minimum formalności – wszystkie czynności związane z uzyskaniem gwarancji BGK przeprowadzane są przez bank kredytujący


Czym jest gwarancja BGK de minimis PLD?
Gwarancja BGK de minimis PLD to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w przypadku gdyby Przedsiębiorca nie spłacił kredytu w wyznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w wyznaczonym terminie przez Przedsiębiorcę, BGK dokona z gwarancji spłaty części kredytu.

Do kogo skierowana jest gwarancja BGK?
Gwarancję BGK może otrzymać mikro, mały i średni przedsiębiorca, posiadający status rezydenta, dla którego Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja może zabezpieczyć do 60% kwoty kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000zł.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK udzielona jest na czas określony i obowiązuje do 27 miesięcy.

Koszty gwarancji BGK
Stawka opłaty prowizyjnej wynosi tylko 0,5 %.

Zapraszamy do placówek naszego banku w celu uzyskania szczegółowych informacji!

 
Wróć do listy

Zamów rozmowę

Zapisz się do newslettera