O Banku

Polityka informacyjna

2015-11-24 10:33:12

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty składające się na Politykę informacyjną, ład korporacyjny, Statut Banku oraz pozostałe informacje i komunikaty Banku:

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Pobierz
Sprawozdanie finansowe i biegłego rewidenta za 2017r POBIERZ
STATUT Banku Spółdzielczego w Oławie POBIERZ
Ocena stosowania Zasad ładu Korporacyjnego za 2017 rok POBIERZ
Rejestr umów o powierzenie wykonywania czynności 2017 POBIERZ
schemat organizacyjny - Centrala 2018 POBIERZ
schemat organizacyjny - Oddziały 2018 POBIERZ
Zebrania Grup Członkowskich w 2018r POBIERZ
Opinia Związku Rewizyjnego 31 12 2016 POBIERZ
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Oławie POBIERZ
Polityka ładu korporacyjnego 2018 POBIERZ
KOMUNIKAT ZP 2018 POBIERZ
Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na 31 12 2017 POBIERZ
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera