Przydatne informacje

Oprocentowanie kredytów

2018-03-30 12:40:44

Kredyty i Pożyczki dla Osób Fizycznych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)
kredyt gotówkowy:
PROMOCYJNY do 36m-cy
0,00%
standardowy do 12 m-cy 10,00%
standardowy do 36 m-cy 10,00%
standardowy do 60 m-cy 10,00%
standardowy powyżej 60 m-cy 10,00%
kredyt odnawialny w rachunku oszcz.-rozlicz. (ROR): 10,00%
PROMOCYJNY kredyt mieszkaniowy: WIBOR 3M + 2,30%
kredyt mieszkaniowy: WIBOR 3M + 3,00%
pożyczka hipoteczna: WIBOR 3M + 5,99%
kredyt konsolidacyjny: WIBOR 3M + 6,99%

 

Kredyty na Działalność Gospodarczą i Rolniczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym MP:

WIBOR 1M + marża 7,00%

Pożyczka firmowa w rachunku kredytowym MP:

WIBOR 1M + marża 6,00%

Kredyt płatniczy MP:

WIBOR 1M + marża 8,00%

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym dla rolników MP:

WIBOR 1M + marża 6,50%

Pożyczka nawozowa dla rolników MP:

WIBOR 1M + marża 5,50%
Szybki Kredyt Obrotowy: WIBOR 1M + marża 7,00%
kredyt obrotowy:
do 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 4,50%
pow. 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,00%
kredyt inwestycyjny:
do 24 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,50%
pow. 24 m-cy WIBOR 1M + marża od 6,00%
kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych: WIBOR 1M + 4,00%
kredyt unijny SGB:
do 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 4,00%
pow. 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,00%
kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: WIBOR 3M + 7,00%
kredyt płatniczy: WIBOR 1M + marża od 8,00%
kredyt w rachunku rozliczeniowym:
zabezpieczony hipotecznie WIBOR 1M + 5,50%
bez zabezpieczenia hipotecznego WIBOR 1M + 6,50%
"Podręczny kredyt obrotowy" w rachunku rozliczeniowym: WIBOR 1M + 8,00%
kredyty dla rolników z dopłatami ARiMR: dla klienta:
linia RR, Z, PR, K01 : 3,0000%
linia K02 z ubezpieczeniem : 2,0900%
linia K02 bez ubezpieczenia : 3,1350%
linia MRcsk : 5,66%

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,85% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 21.12.2017 r., dla założeń: całkowita kwota kredytu 7378,10 zł, na 24 miesiące, opłata przygotowawcza 0,00 zł, prowizja 1125,16 zł (kredytowana), oprocentowanie 0% (stałe), bez ubezpieczenia,  miesięczna rata kredytu (stała rata) 307,42 zł, całkowita kwota do zapłaty 8863,26 zł. "Opłata” oznacza całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Stan na 05.01.2018r.
RRSO dla przykładu reprezentatywnego dla kredytu odnawialnego w ROR przy całkowitej kwocie kredytu 2 000 zł, okresie kredytowania 60 miesięcy, z prowizją i opłatą przygotowawczą 5,00% kwoty kredytu przy udzieleniu oraz 5,00% kwoty kredytu za odnowienie kredytu na kolejny rok, (łącznie 500,00 zł), z oprocentowaniem zmiennym 10,00%  wynosi 15,77%, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 3 501,12 zł (przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej). Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15.12.2015r. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje są dostępne na www.bs.olawa.pl i w placówkach Banku.
Stawka WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa jednomiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR1M wynosi od 05.02.2018r. 1,65%
Stawka WIBOR 3M jest to roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 3M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR3M wynosi od 05.04.2018r. 1,71%
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera