Oprocentowanie kredytów

Przydatne informacje

Oprocentowanie kredytów

2019-11-05 13:09:31

Kredyty i Pożyczki dla Osób Fizycznych

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)
kredyt gotówkowy:
PROMOCYJNY do 24m-cy
4,99%
standardowy do 12 m-cy 10,00%
standardowy do 36 m-cy 10,00%
standardowy do 60 m-cy 10,00%
standardowy powyżej 60 m-cy 10,00%
kredyt odnawialny w rachunku oszcz.-rozlicz. (ROR): 10,00%
PROMOCYJNY kredyt mieszkaniowy: WIBOR 3M + 1,99%
kredyt mieszkaniowy: WIBOR 3M + 3,00%
pożyczka hipoteczna: WIBOR 3M + 5,99%
kredyt konsolidacyjny: WIBOR 3M + 6,99%

 

Kredyty na Działalność Gospodarczą i Rolniczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

Promocyjna pożyczka nawozowa dla rolników:

WIBOR 1M + 3,85%

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym MP:

WIBOR 1M + marża 7,00%

Pożyczka firmowa w rachunku kredytowym MP:

WIBOR 1M + marża 6,00%

Kredyt płatniczy MP:

WIBOR 1M + marża 8,00%

Limit kredytowy w rachunku rozliczeniowym dla rolników MP:

WIBOR 1M + marża 6,50%

Pożyczka nawozowa dla rolników MP:

WIBOR 1M + marża 5,50%
kredyt obrotowy:
do 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 4,50%
pow. 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,00%
kredyt inwestycyjny:
do 24 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,50%
pow. 24 m-cy WIBOR 1M + marża od 6,00%
kredyt unijny SGB:
do 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 4,00%
pow. 12 m-cy WIBOR 1M + marża od 5,00%
kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: WIBOR 3M + 3,99%
kredyt płatniczy: WIBOR 1M + marża od 8,00%
kredyt w rachunku rozliczeniowym:
zabezpieczony hipotecznie WIBOR 1M + 5,50%
bez zabezpieczenia hipotecznego WIBOR 1M + 6,50%
kredyty dla rolników z dopłatami ARiMR: dla klienta:
linia RR, Z, PR, K01 : 3,0000%
linia K02 z ubezpieczeniem : 2,0900%
linia K02 bez ubezpieczenia : 3,1350%
linia MRcsk : 5,66%

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,85% dla przykładu reprezentatywnego na dzień 21.12.2017 r., dla założeń: całkowita kwota kredytu 7378,10 zł, na 24 miesiące, opłata przygotowawcza 0,00 zł, prowizja 1125,16 zł (kredytowana), oprocentowanie 0% (stałe), bez ubezpieczenia,  miesięczna rata kredytu (stała rata) 307,42 zł, całkowita kwota do zapłaty 8863,26 zł. "Opłata” oznacza całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Stan na 05.01.2018r.
RRSO dla przykładu reprezentatywnego dla kredytu odnawialnego w ROR przy całkowitej kwocie kredytu 2 000 zł, okresie kredytowania 60 miesięcy, z prowizją i opłatą przygotowawczą 5,00% kwoty kredytu przy udzieleniu oraz 5,00% kwoty kredytu za odnowienie kredytu na kolejny rok, (łącznie 500,00 zł), z oprocentowaniem zmiennym 10,00%  wynosi 15,77%, a całkowita kwota do zapłaty wynosi 3 501,12 zł (przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej). Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 15.12.2015r. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje są dostępne na www.bs.olawa.pl i w placówkach Banku.
reprezentatywny przykład  – kredyty mieszkaniowe – oferta standardowa
 
1)         okres kredytowania = 299 miesięcy
2)         oprocentowanie kredytu = 4,73% (WIBOR 3M + marża 3,00p.p.)
3)         RRSO = 5,15% 
4)         całkowita kwota kredytu = 200.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 147.407,83 zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =  347.407,83 zł,
7)         rata kredytu (stała rata) = 1.140,40 zł,
8)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
9)         rodzaj raty - annuitetowe
 
reprezentatywny przykład – promocyjne kredyty mieszkaniowe
 
1)         okres kredytowania = 299 miesiące
2)         oprocentowanie kredytu = 4,03% (WIBOR 3M + marża 2,30p.p.)
3)         RRSO = 4,31% 
4)         całkowita kwota kredytu = 200.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 117.630,71zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 317.630,71 zł,
7)         rata kredytu (stała rata) = 1.061,43 zł,
8)         koszt usług dodatkowych (prowadzenie ROR, obsługa karty płatniczej do ROR) = 897,00 zł
9)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
10)       rodzaj raty - annuitetowe
 
reprezentatywny przykład – kredyty konsolidacyjne
 
1)         okres kredytowania = 295 miesięcy
2)         oprocentowanie kredytu = 8,72% (WIBOR 3M + marża 6,99 p.p.)
3)         RRSO = 9,56%,
4)         całkowita kwota kredytu = 127.800,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) = 188.020,43 zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 315.820,43 zł
7)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
8)         rodzaj raty - annuitetowe
 
reprezentatywny przykład – pożyczka hipoteczna
 
1)         okres kredytowania = 201 miesięcy
2)         oprocentowanie kredytu = 7,72% (WIBOR 3M + marża 5,99p.p.)
3)         RRSO = 8,59%
4)         całkowita kwota kredytu = 100.000,00 zł
5)         wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże) =  78.837,46 zł
6)         całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 178.837,46 zł
7)         koszt ustanowienia zabezpieczenia (wpis do KW, wykreślenie hipoteki) = 300,00 zł
8)         rodzaj raty - annuitetowe
Stawka WIBOR 1M jest to roczna stopa procentowa jednomiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 1M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR1M wynosi od 05.07.2018r. 1,64%
Stawka WIBOR 3M jest to roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana przez agencję Reuter Monitor Dealing System na stronie WIBO i obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna notowań z pierwszego i ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono stawki WIBOR 3M, Bank będzie ustalał stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBOR3M wynosi od 05.07.2018r. 1,70%
Wróć do listy

Zapisz się do newslettera