Oprocentowanie depozytów

Przydatne informacje

Oprocentowanie depozytów

2019-03-06 12:58:20

Depozyty złotowe

Lokaty 1, 3 i 6 m-czne zależne od stawki WIBID6M

Termin przechowywania

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym) obowiązujące na dzień zawarcia umowy

1 m-c

0,85 %

3 m-ce

0,98 %

6 m-cy

1,10 %

Lokaty zależne od stawki WIBID6M oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, będącej iloczynem stawki bazowej WIBID 6 M oraz współczynnika korygujacego. Stawka bazowa WIBID 6M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania następuje automatycznie 1-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBID6M wynosi 1,59%

Konto oszczędnościowe MIX dla osób fizycznych (zależne od stawki WIBID6M)

Kwota zgromadzonych środków
(w złotych)

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

0,00 - 999,99

0,00 %

1.000,00 - 9.999,99

0,72 %

10.000,00 - 49.999,99

0,80 %

50.000,00 - 99.999,99

0,88 %

powyżej 100.000,00

0,93 %

Lokaty zależne od stawki WIBID6M oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, będącej iloczynem stawki bazowej WIBID 6 M oraz współczynnika korygujacego. Stawka bazowa WIBID 6M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Zmiana oprocentowania następuje automatycznie 1-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
Aktualnie obowiązująca stawka WIBID6M wynosi 1,59%

Rachunki długoterminowe Bezpieczny Zysk

Termin w latach

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

5 lat

1,38 %*

10 lat

1,50 %**

* stanowi 0,55 stopy kredytu lomabardowego NBP
** stanowi 0,60 stopy kredytu lombardowego NBP

Rachunki krótkoterminowe

Termin przechowywania
(w dniach)

Oprocentowanie stałe
(w stosunku rocznym)

3

0,30 %

7

0,50 %

14

0,60 %

21

0,70 %

 

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

lokata typu "CALL"

0,80 %

Minimalna kwota wpłaty dla lokat typu "CALL" wynosi 25.000,00 PLN

 

Rachunki terminowe

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie stałe
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

6

1,40 %

-

9

1,40%

-

12

1,40 %

-

24

1,40 %

-

36

1,40 %

-

Lokaty internetowe

Termin przechowywania

Oprocentowanie stałe
(w stosunku rocznym)

7 dni

0,50 %

14 dni

0,60 %

21 dni

0,70 %

1 m-c

1,20 %

2 m-ce

1,30 %

3 m-ce

1,40 %

6 m-cy

1,40 %

9 m-cy

1,40 %

12 m-cy

1,40 %

Rachunki płatne na każde żądanie (kapitalizacja roczna)

rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

rachunek oszczednościowo-rozliczeniowy

0,03 %

rachunek a'vista

0,02 %

rachunek rozliczeniowy

0,01 %

 

Depozyty walutowe

 

Rachunki terminowe w EUR

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,00 %

3

0,00 % 0,00 %

6

0,00 %

0,00 %

12

0,00 %

0,00 %

Rachunki terminowe w USD

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,10 %

3

0,20 %

0,20 %

6

0,30 %

0,30 %

12

0,40 %

0,40 %

Rachunki terminowe w GBP

Termin przechowywania
(w miesiącach)

Oprocentowanie ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie STAŁE
(w stosunku rocznym)

1

-

0,20 %

3

0,30 %

0,30 %

6

0,40 %

0,40 %

12

0,50 %

0,50 %

Rachunki płatne na każde żądanie

rodzaj rachunku

Oprocentowanie zmienne
(w stosunku rocznym)

rachunek a'vista w EUR

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w EUR

0,00 %

rachunek a'vista w USD

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w USD

0,00 %

rachunek a'vista w GBP

0,00 %

rachunek rozliczeniowy w GBP

0,00 %

Wróć do listy

Zapisz się do newslettera